Auteur: Rob Limmen

04 jul 2019

Werken bij

Welkom aan boord

Als je bij ons komt werken, willen we dat je je zo snel mogelijk thuis voelt. We willen graag dat je het zó naar je zin hebt, dat je lang wilt blijven. We investeren in jou. En luisteren goed naar wat jij wilt en naar jouw ideeën om je te blijven ontwikkelen. Zodat je, net als wij, in verbinding blijft met de techniek. Dat we oog hebben voor jouw gezondheid en veiligheid is logisch.

Altijd in verbinding

Werken wordt pas leuk als je je verder kunt ontwikkelen. We luisteren goed naar wat jij wilt en naar jouw ideeën om je te blijven ontwikkelen. Zodat je, net als wij, altijd in verbinding blijft met de techniek. Een papiertje? Daar kijken we naar. Maar we kijken vooral naar jou, naar wie je bent. En naar de ervaring die je meeneemt. Naar hoe je in het leven staat. Leren doe je namelijk elke dag. Met elkaar. En van elkaar. Van klanten en projecten.

Maar waarom zou je bij Optimum komen werken? Bekijk de video en luister naar de verhalen van Robin, Youri en Niels.

UITDAGEND

“Ik vind mijn werk als monteur heel uitdagend. Dan kom je bij een installatie en dan moet je dingen gaan uitzoeken en uitsluiten.”
Robin, monteur.

MOGELIJKHEDEN

“Er zijn bij Optimum veel mogelijkheden voor omscholing en door te leren. Ik was voorheen dakdekker en werk nu als monteur.”
Youri, monteur.

AFWISSELING

“Storingen vind ik leuk. We weten niet wat we tegenkomen dus geen dag is hetzelfde.”
Niels, leidinggevend monteur.

Werken bij Optimum

Meer informatie over ons bedrijf en de mogelijkheden om bij ons te werken?

Stuur dan een mail naar info@optimumelektrotechniek.nl
of bel of naar 0251-361351 

  26 jun 2018

  ISO 14001 (PDF Nederlands)

  < CERTIFICATEN

  ISO 14001 (PDF NEDERLANDS)

  ISO14001-NL
  26 jun 2018

  SCC (PDF Englisch)

  < CERTIFICATEN

  SCC (PDF ENGLISCH)

  SCC-ISO9001-ENG
  26 jun 2018

  ISO 14001 (PDF Englisch)

  < CERTIFICATEN

  ISO 14001 (PDF ENGLISCH)

  ISO14001-ENG
  26 jun 2018

  VCA (PDF Nederlands)

  < CERTIFICATEN

  VCA (PDF NEDERLANDS)

  VCA-ISO9001-NL
  26 jun 2018

  ISO 9001 (PDF Englisch)

  < CERTIFICATEN

  ISO 9001 (PDF ENGLISCH)

  ISO9001-ENG
  26 jun 2018

  ISO 9001 (PDF Nederlands)

  < CERTIFICATEN

  ISO 9001 (PDF NEDERLANDS)

  ISO9001-NL
  26 jun 2018

  Certificaten

  24 mei 2018

  Privacy verklaring

  Privacy verklaring

   

  Optimum Elektrotechniek B.V. gevestigd aan Molenwerf 8b, 1911 DB te Uitgeest, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

  Optimum Elektrotechniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  – Voor- en achternaam
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

  BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@optimumelektrotechniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

  Optimum Totaal Services B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Het gerechtvaardigd belang hierbij is dat wij u moeten kunnen benaderen in het kader van uw contact of informatieaanvraag. Daarnaast is verwerking noodzakelijke voor de uitvoering van de (gewenste) overeenkomst.

  HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

  Optimum Elektrotechniek B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

  DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

  De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken c.q. toegang verschaffen tot, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

  Optimum Totaal Services B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Optimum Elektrotechniek B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
  Zie voor een toelichting: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

  GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Optimum Elektrotechniek B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@optimumelektrotechniek.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken na ontvangst, op uw verzoek.

  Optimum Elektrotechniek B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

  Optimum Elektrotechniek B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@optimumelektrotechniek.nl.

  OPTIMUM ELEKTROTECHNIEK B.V. IS ALS VOLGT TE BEREIKEN:

  Post- en bezoekadres: Molenwerf 8b, 1911 DB Uitgeest
  Telefoon: 0251-361351
  E-mailadres: info@optimumelektrotechniek.nl