Categorie: Diensten Optimum

21 dec 2016

Inspecties van installaties

INSPECTIES VAN INSTALLATIES

Optimum opereert vaak als outsourcing partner. In die hoedanigheid opereren wij binnen de organisatie van onze opdrachtgevers als ‘technische dienst op afroep’. Wij beheersen daarin het complete spectrum, zodat de primaire processen optimaal worden ondersteund.

Optimum fungeert in deze rol bijvoorbeeld als inspecterend orgaan namens de opdrachtgever. Bijvoorbeeld om te controleren of er conform richtlijnen en normen is gebouwd; of er voldoende zekerheden en beveiliging tegen brandgevaar, storingen, interferentie en gevaar voor personen zijn.

Een greep uit het werk dat wij daarin verrichten:

– onderzoek van groepenkasten, aardlekautomaten, inbouw.
– opgeleverde installaties van derde partijen (met extra aandacht voor zaken die zich buiten het zicht bevinden).
– besturingssystemen (zoals gebouwbeheersystemen).

Plan van aanpak na de inspectie

Optimum levert altijd een inspectierapport op. Vaste actie die daarop volgt is het opstellen van een plan van aanpak/draaiboek om de geconstateerde tekortkomingen en onreglementaire zaken te herstellen. De klant krijgt een praktisch plan van aanpak met een helder overzicht van direct aan te pakken zaken en acties die op (middel)lange termijn gewenst zijn. Uiteraard voorzien van een investeringsoverzicht.

Jouw installatie laten inspecteren?

  Sluizen IJmuiden

  SLUIZEN IJMUIDEN In opdracht van CROON-TBI heeft Optimum op basis van een ontwerp van een engineeringsbureau heeft Optimum het complete besturingssysteem van de sluizen in IJmuiden vervangen. Complicerende factor was, dat de sluizen (uiteraard) gewoon konden blijven functioneren. Eerst draaide Optimum zorg voor de volledige ontmanteling en afvoer van het bestaande systeem volledig. Daarna werden […]

  21 dec 2016

  Verlichting (noodverlichting)

  VERLICHTING (NOODVERLICHTING)

  Verlichting ontwikkelen en aanleggen is een belangrijke expertise van Optimum. Wij adviseren onze klanten, vaak pro-actief, om hun traditionele verlichting te vervangen door meer state-of-the-art systemen. Door bijvoorbeeld halogeen of TL te vervangen door LED, is al veel winst te behalen. Daarnaast kunnen daglichtversterkers en slimme lichtberekeningen ook bijdragen aan een stevige besparing op verlichtingskosten.

  Lichtplan

  Optimum maakt een lichtplan op basis van:
  – gewenste (noodzakelijke!) lichtsterkte per vierkante meter
  – lichtkleur (kan variëren per activiteit). Soms is alleen oriëntatieverlichting nodig en kan werkverlichting dus achterwege blijven.

  Lichtplan nodig?

  Wilt u weten welke aanpak het beste past in uw situatie? Neem gerust contact met ons op, of bel naar 0251-361351 voor meer informatie.

   Huisvuil Centrale Alkmaar

   FLEXIBELE TECHNISCHE DIENST VAN HVC Optimum opereert als flexibele TD voor grote (industriële) opdrachtgevers. Een mooi voorbeeld is de samenwerking met HVC in Alkmaar. De vaste kern van de TD concentreert zich op het invullen van de strategische (onderhouds)plannen, Optimum opereert als flexibele schil daar omheen. We verrijken zo de TD door het uitvoeren van […]

   21 dec 2016

   Beveiliging

   BEVEILIGING

   Optimum beveiligt objecten van bedrijven en particulieren. Wij beschikken over de kennis van meldsystemen zoals camera’s, druksensoren en meer. Ook zijn we expert in het aanleggen en inwerking stellen van (data)verbindingen. Zo kunnen onze klanten waar zij maar willen, hun bezittingen monitoren via smartphones, tablets of laptops. Onze systemen sturen actief meldingen en maken het mogelijk om te communiceren met mensen in de objecten of om de beveiligingssystemen te bedienen.

   Optimum behoudt het overzicht, stelt de optimale beveiliging en bewaakt actief de werking van alle beveiligingssystemen die door ons zijn aangelegd.

   Sluizen IJmuiden

   SLUIZEN IJMUIDEN In opdracht van CROON-TBI heeft Optimum op basis van een ontwerp van een engineeringsbureau heeft Optimum het complete besturingssysteem van de sluizen in IJmuiden vervangen. Complicerende factor was, dat de sluizen (uiteraard) gewoon konden blijven functioneren. Eerst draaide Optimum zorg voor de volledige ontmanteling en afvoer van het bestaande systeem volledig. Daarna werden […]

   21 dec 2016

   0 meting – Plan van aanpak

   NUL METING – PLAN VAN AANPAK: op basis van respect en vertrouwen

   Als een nieuwe klant zich aandient bij Optimum ligt er vrijwel altijd een erfenis van de bestaande staat van elektrotechniek. Het is dan verleidelijk om te opereren conform ‘u vraagt en wij draaien’, maar Optimum is veel meer waard dan dat. We zijn het aan ons vakmanschap verplicht om altijd kwalitatief het meest hoogwaardige niveau te halen. Dus hebben wij een speciaal Plan van Aanpak (draaiboek) opgesteld om de nieuwe klant volkomen te geven waar hij recht op heeft: een zuivere beoordeling van de staat van zijn installaties en elektrotechniek en een praktisch plan van aanpak waarin we de voorgestelde wijze van werken presenteren.

   Uit onze o-meting destilleren we namelijk een lijst aan werkzaamheden in volgorde van belangrijkheid. Er staat een beschrijving van de reden van het werk, de aard van wat er gedaan moet worden en natuurlijk een kostenindicatie. Op deze manier voorzien we in een compleet overzicht waarop de klant Optimum het vertrouwen geeft om aan het werk te gaan. Het is het begin van een partnerschap gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen en vakmanschap.

   Waterzuivering

   WATERZUIVERING: kwaliteitscontrole en onderhoud Schoon en veilig drinkwater is misschien wel de belangrijkste nutsvoorziening die we kennen. Zonder stroom kunnen we langer dan zonder water. Vandaar dat in deze sector streng wordt geselecteerd op de kwaliteit van partners. Optimum mag zich tot deze selecte groep rekenen. En ook nog eens in een vitaal onderdeel van […]

   21 dec 2016

   Onderhoud

   ONDERHOUD

   Elke (industriële) organisatie is gebaat bij een zo groot mogelijke continuïteit. De staat van onderhoud moet zodanig zijn, dat storingen zich nooit voordoen. Stilstanden moeten van de eerste tot en met de laatste minuut zijn voorbereid en effectief uitgevoerd. De expertise van Optimum bewijst zich op dit gebied. Wij vertalen een goed onderhoudsprogramma voor installaties naar praktijkoplossingen. Waar nodig vullen we programma’s aan of verrijken de lijst van noodzakelijke werkzaamheden.

   Effectief onderhoud, op het moment dat dit het beste uitkomt

   Veel (industriële) organisaties zijn getransformeerd van zelf uitvoerend, naar een beheerorganisatie. De praktische kennis van bijvoorbeeld een Technische dienst is weggeorganiseerd. Optimum is de gedroomde partner van dit type organisaties. We werken op basis van strategische aansturing en verrijken de organisatie en plannen met onze hoogwaardige en praktische toepasbare kennis van elektrotechniek. Zo komen we samen tot een situatie waarin onderhoud zo effectief mogelijk wordt uitgevoerd. Optimum opereert als een eigen Technische Dienst die bovendien voortdurend de eigen kennis up-to-date houdt.

   Kennis uit verschillende sectoren van de economie

   Optimum is in verschillende sectoren actief. Onze elektrotechnici werken bijvoorbeeld in de industrie, gezondheidszorg, afvalverwerking – op elke plek waar hoogwaardige en specialistische kennis van elektrotechniek het verschil maakt. Optimum out bovendien uit de ‘best practices’ die we opdoen in de verschillende sectoren. Kennis en ervaring die we opdoen in de ene sector, kunnen de oplossing zijn voor bestaande uitdagingen in de andere. We functioneren vaak als versterking van onze opdrachtgevers, want zij rekenen op de grootst mogelijke kennis van zaken en bovengemiddelde inzet en betrokkenheid.

   Parkeergarages

   PARKEERGARAGES: slim omgaan met systemen Parkeergarages zijn veelgebruikers van energie. Bijvoorbeeld door de noodzaak van permanent kunstlicht en afzuigsystemen . Optimum adviseert parkeergarages over de manier waarop zij optimaal rendement kunnen halen uit het slim inzetten van nieuwe techniek voor hun middelen. 

   21 dec 2016

   Specialist in elektrotechniek

   SPECIALIST IN ELEKTROTECHNIEK

   Productiezekerheid is het fundament voor elke (industriële) organisatie. Doet zich een storing voor, dan is de snelst mogelijke responsetijd van ´levensbelang´. Dit is waar Optimum zich het best bewijst. Onze specialisten springen subiet in op momenten dat er nood aan de man is. Ze lossen de storing op en maken een praktisch plan om te voorkomen dat die zich ooit weer voordoet. Zo garanderen wij een optimale productiviteit van onze klanten.

   Uw partner, uw technische dienst

   Optimum koppelt elementaire kennis van elektrotechniek aan moderne oplossingen. Zo verrijken onze specialisten elk (korte of lange termijn) onderhoudsplan. Onze kennis scherpen we voortdurend aan door gerichte opleiding en praktijkervaring. Optimum weet wat er speelt op het elektrotrotechnisch vakgebied – zowel van de techniek zelf, als (Europese) machinerichtlijnen en andere ter zake doende wet- en regelgeving.

   Parkeergarages

   PARKEERGARAGES: slim omgaan met systemen Parkeergarages zijn veelgebruikers van energie. Bijvoorbeeld door de noodzaak van permanent kunstlicht en afzuigsystemen . Optimum adviseert parkeergarages over de manier waarop zij optimaal rendement kunnen halen uit het slim inzetten van nieuwe techniek voor hun middelen.