Inspecties van installaties

INSPECTIES VAN INSTALLATIES

Optimum opereert vaak als outsourcing partner. In die hoedanigheid opereren wij binnen de organisatie van onze opdrachtgevers als ‘technische dienst op afroep’. Wij beheersen daarin het complete spectrum, zodat de primaire processen optimaal worden ondersteund.

Optimum fungeert in deze rol bijvoorbeeld als inspecterend orgaan namens de opdrachtgever. Bijvoorbeeld om te controleren of er conform richtlijnen en normen is gebouwd; of er voldoende zekerheden en beveiliging tegen brandgevaar, storingen, interferentie en gevaar voor personen zijn.

Een greep uit het werk dat wij daarin verrichten:

– onderzoek van groepenkasten, aardlekautomaten, inbouw.
– opgeleverde installaties van derde partijen (met extra aandacht voor zaken die zich buiten het zicht bevinden).
– besturingssystemen (zoals gebouwbeheersystemen).

Plan van aanpak na de inspectie

Optimum levert altijd een inspectierapport op. Vaste actie die daarop volgt is het opstellen van een plan van aanpak/draaiboek om de geconstateerde tekortkomingen en onreglementaire zaken te herstellen. De klant krijgt een praktisch plan van aanpak met een helder overzicht van direct aan te pakken zaken en acties die op (middel)lange termijn gewenst zijn. Uiteraard voorzien van een investeringsoverzicht.

Jouw installatie laten inspecteren?

    Parkeergarages

    PARKEERGARAGES: slim omgaan met systemen Parkeergarages zijn veelgebruikers van energie. Bijvoorbeeld door de noodzaak van permanent kunstlicht en afzuigsystemen . Optimum adviseert parkeergarages over de manier waarop zij optimaal rendement kunnen halen uit het slim inzetten van nieuwe techniek voor hun middelen.