Inspecties van installaties

INSPECTIES VAN INSTALLATIES

Optimum opereert vaak als outsourcing partner. In die hoedanigheid opereren wij binnen de organisatie van onze opdrachtgevers als ‘technische dienst op afroep’. Wij beheersen daarin het complete spectrum, zodat de primaire processen optimaal worden ondersteund.

Optimum fungeert in deze rol bijvoorbeeld als inspecterend orgaan namens de opdrachtgever. Bijvoorbeeld om te controleren of er conform richtlijnen en normen is gebouwd; of er voldoende zekerheden en beveiliging tegen brandgevaar, storingen, interferentie en gevaar voor personen zijn.

Een greep uit het werk dat wij daarin verrichten:

– onderzoek van groepenkasten, aardlekautomaten, inbouw.
– opgeleverde installaties van derde partijen (met extra aandacht voor zaken die zich buiten het zicht bevinden).
– besturingssystemen (zoals gebouwbeheersystemen).

Plan van aanpak na de inspectie

Optimum levert altijd een inspectierapport op. Vaste actie die daarop volgt is het opstellen van een plan van aanpak/draaiboek om de geconstateerde tekortkomingen en onreglementaire zaken te herstellen. De klant krijgt een praktisch plan van aanpak met een helder overzicht van direct aan te pakken zaken en acties die op (middel)lange termijn gewenst zijn. Uiteraard voorzien van een investeringsoverzicht.

Staalindustrie

STAALINDUSTRIE In de zware industrie en utiliteit komt, wat elektrotechniek betreft, alles bij elkaar. Veiligheid (in alle opzichten), robuuste infrastructuren, duurzame verbindingen, fijne techniek en nog veel meer. Wie zich in deze omgeving onderscheidt, behoort tot de top. Optimum is een veelgevraagde partner voor het installeren van de infrastructuur die van de voeding naar de […]