Onderhoud

ONDERHOUD

Elke (industriële) organisatie is gebaat bij een zo groot mogelijke continuïteit. De staat van onderhoud moet zodanig zijn, dat storingen zich nooit voordoen. Stilstanden moeten van de eerste tot en met de laatste minuut zijn voorbereid en effectief uitgevoerd. De expertise van Optimum bewijst zich op dit gebied. Wij vertalen een goed onderhoudsprogramma voor installaties naar praktijkoplossingen. Waar nodig vullen we programma’s aan of verrijken de lijst van noodzakelijke werkzaamheden.

Effectief onderhoud, op het moment dat dit het beste uitkomt

Veel (industriële) organisaties zijn getransformeerd van zelf uitvoerend, naar een beheerorganisatie. De praktische kennis van bijvoorbeeld een Technische dienst is weggeorganiseerd. Optimum is de gedroomde partner van dit type organisaties. We werken op basis van strategische aansturing en verrijken de organisatie en plannen met onze hoogwaardige en praktische toepasbare kennis van elektrotechniek. Zo komen we samen tot een situatie waarin onderhoud zo effectief mogelijk wordt uitgevoerd. Optimum opereert als een eigen Technische Dienst die bovendien voortdurend de eigen kennis up-to-date houdt.

Kennis uit verschillende sectoren van de economie

Optimum is in verschillende sectoren actief. Onze elektrotechnici werken bijvoorbeeld in de industrie, gezondheidszorg, afvalverwerking – op elke plek waar hoogwaardige en specialistische kennis van elektrotechniek het verschil maakt. Optimum out bovendien uit de ‘best practices’ die we opdoen in de verschillende sectoren. Kennis en ervaring die we opdoen in de ene sector, kunnen de oplossing zijn voor bestaande uitdagingen in de andere. We functioneren vaak als versterking van onze opdrachtgevers, want zij rekenen op de grootst mogelijke kennis van zaken en bovengemiddelde inzet en betrokkenheid.

Sluizen IJmuiden

SLUIZEN IJMUIDEN In opdracht van CROON-TBI heeft Optimum op basis van een ontwerp van een engineeringsbureau heeft Optimum het complete besturingssysteem van de sluizen in IJmuiden vervangen. Complicerende factor was, dat de sluizen (uiteraard) gewoon konden blijven functioneren. Eerst draaide Optimum zorg voor de volledige ontmanteling en afvoer van het bestaande systeem volledig. Daarna werden […]