Specialist in elektrotechniek

SPECIALIST IN ELEKTROTECHNIEK

Productiezekerheid is het fundament voor elke (industriële) organisatie. Doet zich een storing voor, dan is de snelst mogelijke responsetijd van ´levensbelang´. Dit is waar Optimum zich het best bewijst. Onze specialisten springen subiet in op momenten dat er nood aan de man is. Ze lossen de storing op en maken een praktisch plan om te voorkomen dat die zich ooit weer voordoet. Zo garanderen wij een optimale productiviteit van onze klanten.

Uw partner, uw technische dienst

Optimum koppelt elementaire kennis van elektrotechniek aan moderne oplossingen. Zo verrijken onze specialisten elk (korte of lange termijn) onderhoudsplan. Onze kennis scherpen we voortdurend aan door gerichte opleiding en praktijkervaring. Optimum weet wat er speelt op het elektrotrotechnisch vakgebied – zowel van de techniek zelf, als (Europese) machinerichtlijnen en andere ter zake doende wet- en regelgeving.

Huisvuil Centrale Alkmaar

FLEXIBELE TECHNISCHE DIENST VAN HVC Optimum opereert als flexibele TD voor grote (industriële) opdrachtgevers. Een mooi voorbeeld is de samenwerking met HVC in Alkmaar. De vaste kern van de TD concentreert zich op het invullen van de strategische (onderhouds)plannen, Optimum opereert als flexibele schil daar omheen. We verrijken zo de TD door het uitvoeren van […]