Waterzuivering

WATERZUIVERING: kwaliteitscontrole en onderhoud

Schoon en veilig drinkwater is misschien wel de belangrijkste nutsvoorziening die we kennen. Zonder stroom kunnen we langer dan zonder water. Vandaar dat in deze sector streng wordt geselecteerd op de kwaliteit van partners. Optimum mag zich tot deze selecte groep rekenen. En ook nog eens in een vitaal onderdeel van de drinkwatervoorziening: het onderhoud en de kwaliteitscontrole van vitale installaties.

We treden hierin op als maintenance partner die 3140 inspecties (keuringen) verricht aan installaties. Uiteraard opereren we conform de geldende normen of afspraken, maar binnen ons mandaat ligt ook de opdracht om verder te kijken dan de norm. Het is aan Optimum om de staat van onderhoud niet alleen te beoordelen maar ook te verbeteren of te herstellen. Wel kijken dus veel verder dan alleen wat zichtbaar is. Dan beoordelen we ook op potentieel brandgevaar, veiligheid voor personen, risico op storingen en interferentie. Denk aan groepenkasten, aardlekautomaten, besturingssystemen en gebouwbeheersystemen.

Optimum functioneert hierin als technische dienst van de opdrachtgever en heeft dan zowel een controlerende, beoordelende als herstellende rol.